Contributie

De prooi dient zich aanBij S.F.T.C. LEK maken we voor de inning van de contributie uit efficiencyoverwegingen gebruik van automatische incasso. Het bespaart de tijd die nodig is om de facturen elk jaar te maken. Bovendien bespaart het enveloppen, papier en postzegels.

De contributie bedraagt € 55,00 per jaar.

De vereniging is voor elk lid jaarlijks (bij vooruitbetaling) een afdracht verschuldigd aan de N.T.F.U (Nederlandse Toer Fiets Unie). In de  afdracht aan de bond is tevens opgenomen de basis premie voor de collectieve N.T.F.U.-fietsschadeverzekering. Van de N.T.F.U. ontvangt elk lid bovendien  iedere twee maanden het Fietssport Magazine. De afdracht aan de bond gebeurt altijd bij aanvang van het fietsseizoen in maart. Om die reden wordt de contributie bij de leden voor aanvang van het seizoen geïncasseerd, zodat de vereniging genoeg geld in kas heeft om de N.T.F.U. te betalen.