Agenda ALV 19 maart

Aanvang ALV 20:00 uur in de kantine van LTC Keenenburg

Agenda:

  1. Welkom
  2. Jaarverslag secretaris 2018
  3. Verslag penningmeester 2018
  4. Vaststelling begroting 2019
  5. Verslag Kascommissie 2018
  6. Benoemen Kascommissie 2019
  7. 15 jaar S.F.T.C. LEK
  8. Start buitenseizoen en afspraken rijgedrag
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

 

De koffie is gratis en ieder ontvangt een aantal consumptiebonnen.

Let op, er kan alleen betaald worden met een pinpas.

 

 

Namens het Bestuur

Jos Brouwer, voorzitter.