Nieuw bestuur SFTC LEK

Beste leden,

 

Tijdens de laatste ALV hebben 2 leden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie, te weten Maurice Haring (secretaris) en René Grootscholten (penningmeester).

Het huidige bestuur was en is nog steeds blij met deze 2 kandidaten. Ook de ALV stemde in met de kandidatuur van Maurice en René.

Tijdens de borrel werd er nog wat nagepraat en gelobbyd.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want Henk Bot heeft kort geleden aangeven zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.

Het huidige bestuur heeft inmiddels zijn kandidatuur aanvaard. Aangezien er tijdens de ALV niemand anders zich kandidaat stelde voor de functie van voorzitter en het bestuur ook geen reacties had gehad op haar herhaaldelijke oproepen, gaat het bestuur ervan uit dat de leden van LEK Henk zijn kandidatuur aanvaarden.

Mocht er toch nog een nieuwe kandidaat zijn voor de functie van voorzitter, dan dient hij of zij voor 30 april dit per email kenbaar maken aan onze secretaris Rob Peeters.

Naast Henk, Maurice en René komt er nog een 4e bestuurslid en dit is Rob Kreutz (algemeen bestuurslid).

 

Hoe verder?

De komende maanden zal het oude bestuur haar taken overdragen aan het nieuwe bestuur.

De planning is dat er in het 4e kwartaal van dit jaar een ALV wordt georganiseerd waar de formele overdracht van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur wordt bekrachtigd.

Mochten er nog belangrijke zaken aan de orde komen dan zullen deze via mail en de website naar jullie (de leden) worden gecommuniceerd.

 

Namens het bestuur van SFTC LEK,

Rob Peeters, secretaris.