Openings rit 2024

De openingsrit van dit seizoen hebben we gereden op zaterdag 23 maart.
Het weer was in ieder geval een stuk beter dan vorig jaar, dus konden we
gelukkig gewoon lekker gaan fietsen. Er hadden zich vooraf 25 personen
aangemeld, mooi aantal. Tot onze verbazing stonden er `s middags om
13.00uur gewoon een vrouwtje/mannetje of 50. Geen probleem. Alles
netjes in groepjes opgedeeld en vertrokken voor een mooie route uitgezet
door onze Maurice.

RABO ClubSupport actie

Steun LEK door te stemmen via de Raboapp of via de Rabobank.nl/clubsupport

van 4 tot en met 26 september loopt de actie, meld het bij je iedereen in je omgeving.

Nieuw Bestuur geinstaleerd

Woensdag 09 november is het huidige bestuur van LEK na een periode van ruim 10 jaar afgetreden en heeft plaats gemaakt voor het nieuwe bestuur, met een ruime meerderheid van de stemmen zijn de leden akkoord gegaan. Via deze weg willen wij namens alle LEK leden Jos, Leo en Rob bedanken voor de jarenlange inzet.

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit voorzitter Henk Bot penningmeester Rene Grootscholten secretaris Maurice Haring en algemeen lid Rob Kreutz.

Overdracht van de voorzitters hamer van Jos Brouwer aan Henk Bot

Het oude bestuur werd rijkelijk beloond met de bewezen staat van dienst

 

 

 

Nieuw bestuur SFTC LEK

Beste leden,

 

Tijdens de laatste ALV hebben 2 leden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie, te weten Maurice Haring (secretaris) en René Grootscholten (penningmeester).

Het huidige bestuur was en is nog steeds blij met deze 2 kandidaten. Ook de ALV stemde in met de kandidatuur van Maurice en René.

Tijdens de borrel werd er nog wat nagepraat en gelobbyd.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want Henk Bot heeft kort geleden aangeven zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.

Het huidige bestuur heeft inmiddels zijn kandidatuur aanvaard. Aangezien er tijdens de ALV niemand anders zich kandidaat stelde voor de functie van voorzitter en het bestuur ook geen reacties had gehad op haar herhaaldelijke oproepen, gaat het bestuur ervan uit dat de leden van LEK Henk zijn kandidatuur aanvaarden.

Mocht er toch nog een nieuwe kandidaat zijn voor de functie van voorzitter, dan dient hij of zij voor 30 april dit per email kenbaar maken aan onze secretaris Rob Peeters.

Naast Henk, Maurice en René komt er nog een 4e bestuurslid en dit is Rob Kreutz (algemeen bestuurslid).

 

Hoe verder?

De komende maanden zal het oude bestuur haar taken overdragen aan het nieuwe bestuur.

De planning is dat er in het 4e kwartaal van dit jaar een ALV wordt georganiseerd waar de formele overdracht van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur wordt bekrachtigd.

Mochten er nog belangrijke zaken aan de orde komen dan zullen deze via mail en de website naar jullie (de leden) worden gecommuniceerd.

 

Namens het bestuur van SFTC LEK,

Rob Peeters, secretaris.